Інформація для співвласників багатоквартирних будинків та ОСББ

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016р. № 301 затверджено Порядок списання з балансу багатоквартирних будинків, яким визначено механізм списання з балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами місцевого самоврядування багатоквартирних будинків, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності.

Зокрема, порядком передбачено, що у разі надходження письмового повідомлення про списання балансоутримувач протягом 10 днів зобов’язаний почати процедуру списання, для чого він приймає відповідний розпорядчий документ про списання та створює комісію.

У роботі комісії бере участь уповноважена особа (особи) від співвласників багатоквартирного будинку за її (їх) згодою.

Процедура списання багатоквартирного будинку з балансу повинна бути завершена в строк не більше двох місяців з дня прийняття розпорядчого документа та вважається закінченою після затвердження балансоутримувачем акта про списання багатоквартирного будинку з балансу.

Перелік нормативно-правових актів з питання ОСББ. Частина 3

1. Міністерство з питань житлово-комунального господарства України:
наказ № 13 від 02.02.2009р. «Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд»;
наказ № 259 від 30.07.2010 р. «Про затвердження Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів» ;
наказ № 55 від 18.10.2007 р. «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України»;
2. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:
наказ № 603 від 25.12.2013р. «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій» ;
наказ № 359 від 31.10.2006р. «Про затвердження Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків, та визначення плати за їх опалення»;
наказ № 127 від 24.05.2001р. «Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна;
3. Міністерство охорони здоров’я України:
наказ № 145 від 17.03.2011р. «Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць»
4. Міністерство фінансів України:
наказ № 37 від 24.01.2013р. «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій»
наказ № 88 від 24.05.1995р. «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»
5. Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства:
наказ № 76 від 17.05.2005р. «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»;
наказ № 148 від 27.09.2005р. «Про затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання населення»;
наказ № 141 від 27.08.2003р. «Про затвердження Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя» ;
наказ № 150 від 10.08.2004р. «Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень будинків і споруд»
6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг:
постанова № 766 від 20.06.2014р. «Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води»
7. Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України:
постанова № 28 від 31.07.1996р. «Про затвердження Правил користування електричною енергією»
8. Державний комітет України з будівництва та архітектури
Наказ № 80 від 18.05.2005р. «Державні будівельні норми України Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. ДБН В.2.2-15-2005»
9. Рада Міністрів УРСР:
Постанова № 189 від 26.04. 1984р. «Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і приміщень непридатними для проживання»

Перелік нормативно-правових актів з питання ОСББ. Частина 2

Кабінет Міністрів України:
1. Постанова «Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 08.10.1992р. № 572 (ПОРЯДОК участі в організації та фінансуванні ремонту приватизованих житлових будинків їх колишніх власників)
2. Постанова «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» від 29 січня 2003 р. № 117;
3. Постанова «Про реалізацію Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 11 жовтня 2002 р. № 1521;
4. Постанова «Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» від 20 травня 2009р. № 529;
5. Постанова «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» від 21 липня 2005 р. № 630;
6. Постанова «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 1 червня 2011 р. № 869;
7. Постанова «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» від 10 грудня 2008 р. № 1070;
8. Постанова «Про надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи)» від 13 листопада 2013 р. № 860;
9. Постанова «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету» від 04.03.2002р. № 256
10. Постанова «Про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги» від 05.04.2014р. № 83 (ПОРЯДОК призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги)

До питання про розрахунки та розподіл грошових коштів у разі ліквідації ОСББ

Процедура ліквідації ОСББ визначена, насамперед, у статті 28 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку». Законом передбачено, що у разі ліквідації об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартири (квартир) чи нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, що перебувають в їх у власності.
При цьому здійснюється залік заборгованості кожного співвласника перед об’єднанням відповідно до статуту цього об’єднання. Якщо співвласник має борг перед цим об’єднанням, сума якого перевищує суму його частки в майні, і відмовляється сплатити цей борг, спір вирішується у судовому порядку.
Крім того, у статті 133.4 Податкового кодексу України визначено, що умова для неприбуткових організацій про наявність в їх установчих документах положення, що передбачає передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Перелік нормативно-правових актів з питання ОСББ. Частина 1

Перелік нормативно-правових актів України з питання:
«Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: створення та діяльність»
1. Конституція України;
2. Цивільний кодекс України;
3. Земельний кодекс України;
4. Податковий кодекс України;
5. Житловий кодекс Української РСР;
6. Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року N 2866-III (04.01.2002р.)
7. Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 № 417-VIII
8. Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;
9. Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;
10. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
11. Закон України «Про основи містобудування»;
12. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
13. Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
14. Закон України «Про відходи»;
15. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень»;
16. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
17. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»

Вопрос об уведомлении совладельцев многоквартирного дома об общем собрании

Согласно статье 10 Закона Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома», общее собрание созывается в порядке, предусмотренном этим Законом для учредительного собрания. Так, в статье 6 Закона определено, что уведомление должно быть направлено в письменной форме и вручено каждому совладельцу под расписку или путем почтового отправления (рекомендованным письмом).

Согласно статье 7 Закона устав объединения составляется в соответствии с типовым уставом и должен содержать положения, перечисленные в указанной статье Закона, в том числе положение о порядке созыва и проведения общего собрания. При этом указано, что устав может содержать также иные положения, которые являются существенными для деятельности объединения и не противоречат требованиям законодательства.

Из содержания Закона следует, что одной из целей создания объединения является обеспечение и защита прав собственников.

В соответствии со статьей 319 ГК Украины, осуществляя право собственности, собственник владеет, пользуется, распоряжается своим имуществом по своему усмотрению. Всем собственникам обеспечиваются равные условия осуществления своих прав. Государство не вмешивается в осуществление владельцем права собственности.

Таким образом, можно сделать вывод, что совладельцы многоквартирного дома, реализуя право собственности, в том числе на общее имущество, при утверждении устава объединения могут, соблюдая требования к содержанию уведомления и не меняя его индивидуальной письменной формы, изменить способ его направления совладельцам (например, смс-сообщением или с использованием электронной почты). В случае споров, подтверждением уведомления через смс-сообщение или с использованием электронной почты, будет выступать скриншот страницы электронной почты или распечатка данных оператора об отправлении смс. Также, должны быть оставлены и способы направления уведомления, предусмотренные в Законе. Особенно это актуально в случае отказа совладельца предоставить данные его средств связи.

Иными словами, в случае, если совладелец предоставляет данные: номер телефона, адрес электронной почты, то уведомление этими способами (смс, письмо на электронную почту) будет считаться надлежащим уведомлением. Если же совладелец не предоставил данных, то уведомление будет осуществляться путем направления рекомендованного письма.

Безкоштовні семінари!

Безкоштовні семінари

Запити для створення ОСББ

На форуме з’явилися приклади запитів, які необхідно зробити для створення ОСББ.

Зверніть увагу!

Частина запитуваної інформації є необов’язковою, АЛЕ отримані відомості будуть необхідні в подальшому, у тому числі для захисту спільного майна!

Форум ГО “Центр громадського сприяння та правозахисту”

ОСББ: для чого співвласникам потрібно об’єднуватися

Констатуючи в 2016 році збільшення активності мешканців багатоквартирних будинків по організації в своїх будинках ОСББ, на питання: «ОСББ – це добре чи погано?», можна впевнено відповісти: «В даний час – це просто необхідно».

Об’єднуючись, люди, які випадково опинилися сусідами одного конкретного будинку і стали його співвласниками, отримують можливість ефективніше захищати свої, вже спільні, права та інтереси, пов’язані з володінням їх будинком.

Одна справа, коли для вирішення будь-якого, навіть невеликого питання, потрібно збирати збори співвласників за досить громіздкою, і, тому складною процедурою. Інша справа, коли у співвласників для вирішення проблем та представлення інтересів всіх співвласників є обрані ними постійні представники – голова та правління ОСББ, повноваження яких зрозумілі і визначені в Статуті.

Але, незважаючи на очевидні переваги наявності в будинку ОСББ, є і негативне ставлення до його створення.

Причин такого ставлення багато, але найбільш поширеними є: страх відповідальності, невпевненість через відсутність необхідних знань, небажання змінити звичний розпорядок життя і, як не дивно, елементарна байдужість.

Крім того, питання, хто і як буде управляти будинком, і чи зможуть співвласники самостійно (без сторонньої фінансової допомоги) утримувати свій будинок, забезпечувати належний стан його технічного обладнання та інженерних мереж, є тим питанням, відсутність відповіді на яке у багатьох випадках стає причиною відмови співвласників від створення ОСББ.

І марно.

По-перше, давайте відповімо чесно: оплачуючи послуги з утримання будинку за встановленим (не нами) тарифом, ми не отримуємо навіть незначної частини тих послуг, які передбачені законодавством як обов’язкові. Коли в останній раз в наших будинках був ремонт хоча б чогось, як часто в під’їздах проводиться прибирання (не за додаткові кошти мешканців)?

По-друге, поки ще співвласники мають можливість, в тому числі при створенні ОСББ, відкласти вирішення такого важливого питання, як вибір форми управління своїм будинком.

Якщо спрощено, то існують такі основні форми управління багатоквартирними будинками: будинок управляється безпосередньо ОСББ або асоціацією ОСББ, частково або повністю (за відповідним рішенням загальних зборів співвласників) – управителем.

Як було зазначено вище, в даний час форму управління будинком можна вибрати в процесі діяльності ОСББ.

Тобто, створивши ОСББ, співвласники можуть повною мірою зосередитися на підготовці до цього питання. Підготовка полягає в наступному.

Насамперед, слід визначити коло органів влади і місцевого самоврядування, з якими так чи інакше ОСББ буде контактувати; підприємств і організацій, які надають комунальні послуги та забезпечують ресурсопостачання будинку.

Далі потрібно постаратися зібрати на додаток до зібраної на етапі створення ОСББ, найбільш повну інформацію про будинок та його прибудинкову території:

  • склад приміщень (житлових, нежитлових, що перебувають у власності, інших) і їх розміщення на плані будинку;
  • розмір і схему прибудинкової території, об’єкти, які на ній розташовані;
  • технічний стан будинку;
  • договір з утримання будинку, споруд та прибудинкової території; розрахунок тарифу на ці послуги з розшифруванням його складових.

До необхідної в першу чергу, можна віднести і інформацію про співвласників та їх правовстановлюючі документи; про кількість осіб, які мають право на отримання субсидії або пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Аналіз перерахованої та іншої інформації про будинок дозволить виявити не тільки джерела витрат, пов’язаних з утриманням будинку, але і доходів, які можуть бути отримані від управління ним. Наприклад, надання його фасадної частини для розміщення реклами. Не треба забувати і про різні державні програми підтримки ОСББ (наприклад, програма з енергоефективності), з якими потрібно ознайомитися, для того, щоб зрозуміти, як брати в них участь з користю для себе.

Також може виявитися, що склад спільного майна, призначеного для спільного використання співвласниками багатоквартирного будинку, зменшився. Простіше кажучи, частина спільного майна співвласників незаконно відчужена на користь сторонніх осіб, тому прийшов час повертати таке майно.

Що стосується загальної проблеми всіх старих будинків – фізичний знос, то до фінансування її усунення (бажано, на етапі, що передує прийняттю або передачі будинку в управління), обов’язково слід залучати місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, озброївшись при цьому знанням положень Порядку участі в організації та фінансуванні ремонту приватизованих житлових будинків їх колишніх власників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 р. № 572.

Безумовно, спільне управління великим або не дуже будинком, в якому живуть зовсім різні люди, це складне завдання.

Але кого ми дуримо, коли вважаємо, що хтось без нашої участі вже в найближчому майбутньому, до якого залишилося менше року, буде дбати про нас і наше благополуччя краще нас самих? Якщо ми відсторонимося від питання управління будинком, то управителі з боку, звичайно ж, знайдуться: не дарма, тобто не безоплатно. А без контролю і за наші гроші – охочі покерувати стануть в довгу чергу.

В цьому випадку ми будемо змушені або погодитися з їх умовами (тарифами), включаючи право управителя визначати порядок управління нашим будинком та його територією, або скласти свої умови, але вже виконувати їх самостійно, спільно, не перекладаючи на інших свою відповідальність.

Натомість, чітко організував себе та інших, діючи планомірно, ОСББ в інтересах співвласників має перспективу, використовуючи власні і залучені ресурси (в тому числі трудові та фінансові), маючи підтримку мешканців будинку, створити таку систему самостійного управління будинком, при якій співвласники будуть нести тільки обґрунтовані і необхідні мінімальні витрати на його утримання, та отримають умови для комфортного у ньому проживання.

Обговорити статтю ви можете на Форуме

ГО “Центр громадського сприяння та правозахисту” проводить безкоштовні семінари щодо створення, діяльності ОСББ та спільного майна співвласників

Безкоштовні семінари