Вы просматриваете: Главная > Новини > Прийняли участь у засіданні круглого столу щодо проекту Закону «Про публічні консультації»

Прийняли участь у засіданні круглого столу щодо проекту Закону «Про публічні консультації»

Створення такого механізму взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування і суспільства, при якому обов’язок враховувати громадські ініціативи буде закріплена законом, – задача, яка стоїть перед більшістю громадських об’єднань та громадянами.

Міністерство юстиції України за підтримки представників спільноти намагається створити механізм участі громадськості у нормотворчості   шляхом проведення публічних консультацій. Але, на жаль, той проект закону, який знаходиться в розробці, є тільки декларативним.

Взагалі, участь у даному круглому столі викликала певне розчарування. Склалося враження, що якісь представники прийшли просто поїсти (був безкоштовний фуршет), якісь були просто байдужими, відбуваючи обов’язок присутності.

Більшість присутніх приділяли увагу тільки формального наповнення проекту, що, безумовно, теж важливо, але при відсутності реального механізму реалізації основоположних принципів публічних консультацій, таких як: ефективність, підзвітність і зворотність зв’язку, пропонований проект не досягає цілей, до яких прагне громадськість

Повертаючись до проекту, необхідно зазначити позицію ГО: норми даного проекту Закону, в частині визначення прав і обов’язків суб’єктів владних повноважень і учасників публічних консультацій, носять формальний і непропорційний характер: праву учасників публічних консультацій вносити пропозиції та зауваження не протистоїть відповідний обов’язок суб’єкта владних повноважень розглянути ті з них, які є обґрунтованими, і прийняти по кожній пропозиції також обґрунтоване рішення.

Пропонований порядок проведення публічних консультацій не передбачає їх дискусійний характер, що могло б мати додаткове позитивне значення для підготовки підсумкового акта (документа), з приводу якого відбувалися публічні консультації.

Відсутність у проекті норм про обов’язкове оприлюднення результатів розгляду кожної обґрунтованої пропозицій та зауваження, дає підстави характеризувати запропонований процес публічних консультацій, як формальний, такий, що не має на меті реального досягнення результату.

Норми проекту, які дають право передбачати особливості, тобто інші умови проведення публічних консультацій Президенту України, Верховній Раді України, є невизначеними, не відповідають принципам публічних консультацій, закріплених у самому проекті, таким як: доступність, ефективність, прозорість.

Для досягнення мети і завдань проекту, ефективності та прозорості публічних консультацій, підвищення саме відповідальності суб’єктів владних повноважень за дотримання умов та правил проведення публічних консультацій, необхідно було б доповнити проект нормами про можливість оскарження в судовому порядку дії (бездіяльність) суб’єктів владних повноважень, їх рішень, пов’язаних з публічними консультаціями, а також доповнити КУпАП нормою про адміністративну відповідальність суб’єктів владних повноважень за порушення порядку проведення публічних консультацій.

 

Викладаємо проект Закону України “Про публічні консультації” запропонований Міністерством юстиції України

ЗП-Про Публичні Консультації


Залишити коментар