Вітаємо з реєстрацією ОСББ “ФУНДУКЛЕЇВСЬКА 9″ !

Вітаємо співвласників багатоквартирних будинків по адресу вул. Богдана Хмельницького, 9  зі створенням ОСББ «ФУНДУКЛЕЇВСЬКА 9». Ми раді, що змогли допомогти вам об’єднатися в такій важливій справі як управління своїми будинками. Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку.

ПЛЮСИ ТА МІНУСИ СТВОРЕННЯ ОСББ

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) – юридична особа, яка створюється власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

У разі якщо протягом одного року з дати набрання чинності Законом «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (до 1 липня 2016 року) співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не приймуть рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком буде здійснюватися управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок.

У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому відповідним центральним органом виконавчої влади, а договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається строком на один рік.

А далі – та ж сама процедура.

Тобто, крім плати за житлово-комунальні послуги, треба буде оплачувати послуги управителя за ціною, розмір якої від співвласників не залежить!

Плюси створення ОСББ:

– якщо не створено ОСББ, яке прийняло будинок в управління, або ОСББ взагалі не створено, то Управитель може за власним рішенням стягувати з власників не тільки плату за обслуговування будинку, прибудинкової території, але і витрати, пов’язані з ремонтом будинку. Управитель самостійно визначає, які ремонтні роботи і за якою ціною вони проводяться;

– перший капітальний ремонт будинку після його передачі в управління ОСББ проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету (ПОСТАНОВА КМУ № 572 від 08.10.1992р. в новій редакції);

– у місцевому бюджеті передбачаються дотації на ремонт будинку, на відшкодування витрат щодо діяльності ОСББ;

– управління будинком здійснюється спільно власниками на загальних зборах ОСББ, в тому числі власники самі:

встановлюють розмір і склад витрат на утримання будинку і прибудинкової території/тарифи на житлово-комунальні послуги, вибирають осіб, які прибирають і обслуговують територію, вирішують будь-які питання поточного і капітального ремонту будинку і всіх об’єктів на прибудинковій території,визначають порядок користування прибудинковою територією та допоміжними приміщеннями будинку (підвалами, горищами тощо);

– більш легкий порядок скликання і проведення зборів ОСББ, ніж зборів співвласників (у першому випадку голосують 50% від площі або від кількості власників – за статутом, крім деяких питань, а в другому – завжди ¾ від площі, крім вибору управителя та внесення змін в договір з ним);

– можна отримати більш якісні послуги (за рахунок самостійної та безпосередній їх оплати за власними тарифами і можливості власного контролю за виконавцями послуг з прибирання території, освітлення місць загального користування, вивезення сміття, озеленення тощо);

– місцеві бюджети надають фінансову допомогу в проведенні робіт ОСББ з енергозбереження (встановлення склопакетів, теплолічильників тощо);

– якщо не створити ОСББ і не прийняти будинок в управління, то земля передається у постійне користування НОВОМУ УПРАВИТЕЛЮ, який зможе використовувати її за власним розсудом ( крім відчуження);

– після передачі прибудинкової території в управління ОСББ (разом з будинком) її можна використовувати за спільним рішенням власників у будь-яких цілях, які відповідають загальним інтересам і призначенням цієї території (наприклад, поставити огорожу, заборонити безкоштовне використання території чужим автотранспортом, упорядкувати територію за власним розсудом: поставити лавочки, покращити освітлення, організувати охорону тощо);

– можна використовувати на власний розсуд власників (на зборах ОСББ, які, як зазначалося вище, скликати легше, ніж збори співвласників) допоміжні приміщення (наприклад, здавати в оренду підвали), а також надавати за плату місця/фасад для розміщення реклами;

– відносини з постачальниками послуг з водо-електро-газопостачання не змінюються, проходять за старою схемою (за бажанням виключно власника квартири/нежитлового приміщення змінюється порядок надання послуг: безпосередньо за договором з власником чи через ОСББ);
– якщо створено ОСББ, яке не управляє будинком, то таке ОСББ має право контролювати керуючу компанію, вступати відносини з усіма органами влади, підприємствами та організаціями в інтересах співвласників;

– право на пільги і субсидії зберігаються: держава відшкодовує ОСББ витрати за осіб, які мають пільги та субсидії;

– внески/тарифи в ОСББ не передбачають податки (тобто вони можуть бути менше, ніж у інших, у тому числі, комунальних підприємств), так як ОСББ – неприбуткова організація;
– ОСББ (за рішенням власників) може створювати підприємства

ВИСНОВОК : у випадку створення ОСББ гроші співвласників будуть використовуватися ними на власний розсуд у власних інтересах, контроль за збереженням будинку з боку співвласників стає більш організованим.

Мінуси створення ОСББ:

– відповідальність за утримання та благоустрій будинку повністю покладається на власників через ОСББ (всі ремонти всередині будинку, крім першого капітального, благоустрій території – за рахунок власників);

– необхідно оплачувати роботу голови ОСББ, бухгалтера, інших осіб, АЛЕ тільки у випадку, якщо будинок прийнятий в управління ОСББ;

– необхідно самостійно вирішувати питання про розмір внесків на утримання будинку та прибудинкової території

ГО “Центр громадського сприяння та правозахисту” проводить безкоштовні семінари щодо створення та діяльності ОСББ

Семінар

Прийняли участь у першому засіданні Правління ОСББ «Княже місце»

ГО «Центр громадського сприяння та правозахисту» прийняло участь у першому засіданні Правління ОСББ «Княже місце».

Прийнято рішення щодо подальшої співпраці ОСББ «Княже місце» та ГО «Центр громадського сприяння та правозахисту».

Зараз юристи ГО вивчають питання про порушення майнових прав співвласників ОСББ і можливість повернення спільного майна (підвалів) ОСББ, раніше придбаного сторонніми особами за сприяння місцевих органів влади.

Важливо не тільки створити ОСББ, а і правильно їм управляти.

Зауваження ГО “Центр громадського сприяння та правозахисту, щодо проекту Закону “Про публічні консультації”

Варто відзначити, що дані зауваження стосуються основних положень, без зміни яких, даний проект буде лише формальністю. Є також інші зауваження, але вони не мають ніякого сенсу без змін, які запропоновані ГО “Центр громадського сприяння та правозахисту”.

Зауваження до проекту Закону “Про публічні консультації”

Вітаємо з реєстрацією ОСББ “Княже місце” !

Разом з ініціативною групою та співвласниками багатоквартирних будинків по вулицям Володимирська, 9, Велика Житомирська, 6, Велика Житомирська, 6А, у Києві члени ГО «Центр громадського сприяння та правозахисту» пройшли непростий шлях від ідеї заснування до реєстрації ОСББ.

Бажаємо успішного шляху у діяльності та сподіваємося на подальшу співпрацю!

Прийняли участь у засіданні круглого столу щодо проекту Закону «Про публічні консультації»

Створення такого механізму взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування і суспільства, при якому обов’язок враховувати громадські ініціативи буде закріплена законом, – задача, яка стоїть перед більшістю громадських об’єднань та громадянами.

Міністерство юстиції України за підтримки представників спільноти намагається створити механізм участі громадськості у нормотворчості   шляхом проведення публічних консультацій. Але, на жаль, той проект закону, який знаходиться в розробці, є тільки декларативним.

Взагалі, участь у даному круглому столі викликала певне розчарування. Склалося враження, що якісь представники прийшли просто поїсти (був безкоштовний фуршет), якісь були просто байдужими, відбуваючи обов’язок присутності.

Більшість присутніх приділяли увагу тільки формального наповнення проекту, що, безумовно, теж важливо, але при відсутності реального механізму реалізації основоположних принципів публічних консультацій, таких як: ефективність, підзвітність і зворотність зв’язку, пропонований проект не досягає цілей, до яких прагне громадськість

Повертаючись до проекту, необхідно зазначити позицію ГО: норми даного проекту Закону, в частині визначення прав і обов’язків суб’єктів владних повноважень і учасників публічних консультацій, носять формальний і непропорційний характер: праву учасників публічних консультацій вносити пропозиції та зауваження не протистоїть відповідний обов’язок суб’єкта владних повноважень розглянути ті з них, які є обґрунтованими, і прийняти по кожній пропозиції також обґрунтоване рішення.

Пропонований порядок проведення публічних консультацій не передбачає їх дискусійний характер, що могло б мати додаткове позитивне значення для підготовки підсумкового акта (документа), з приводу якого відбувалися публічні консультації.

Відсутність у проекті норм про обов’язкове оприлюднення результатів розгляду кожної обґрунтованої пропозицій та зауваження, дає підстави характеризувати запропонований процес публічних консультацій, як формальний, такий, що не має на меті реального досягнення результату.

Норми проекту, які дають право передбачати особливості, тобто інші умови проведення публічних консультацій Президенту України, Верховній Раді України, є невизначеними, не відповідають принципам публічних консультацій, закріплених у самому проекті, таким як: доступність, ефективність, прозорість.

Для досягнення мети і завдань проекту, ефективності та прозорості публічних консультацій, підвищення саме відповідальності суб’єктів владних повноважень за дотримання умов та правил проведення публічних консультацій, необхідно було б доповнити проект нормами про можливість оскарження в судовому порядку дії (бездіяльність) суб’єктів владних повноважень, їх рішень, пов’язаних з публічними консультаціями, а також доповнити КУпАП нормою про адміністративну відповідальність суб’єктів владних повноважень за порушення порядку проведення публічних консультацій.

 

Викладаємо проект Закону України “Про публічні консультації” запропонований Міністерством юстиції України

ЗП-Про Публичні Консультації

Зустріч з ініціативною групою щодо створення ОСББ

Спеціалісти ГО “Центр громадського сприяння та правозахисту” провели зустріч з ініціативною групою по створенню ОСББ дому, що знаходиться по вулиці Богдана Хмельницького.

Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку!

Щодо проблем при створенні ОСББ

В цій передачі дійсно відкриваються багато проблем щодо створення ОСББ, хоча, щоб розповісти про всі не вистачить і набагато більшого часу. Також ми дуже вдячні Светлані Треніной – керівнику ОСББ «Київград» за позитивний відгук про діяльність ГО «Центр громадського сприяння та правозахисту».

Саме такі відгуки свідчать, що діяльність громадських об’єднань дійсно необхідна.

Сюрпризи від депутатів: проект Закону «Про Національну митну службу України» (№ 3763)

У зв`язку з проголошеним “реформуванням” держави, наші народні обранці дібралися до Національної митної служби. Можна вітати спробу в проекті ввести обов’язкове громадське обговорення проектів нормативно-правових актів нової служби, які можуть стосуватися прав і свобод людини.

При цьому проект містить норми, які саме і загрожують цим самим правам і свободам.

Так, статті проекту про застосування посадовими особами Національної митної служби фізичної сили, спецзасобів та вогнепальної зброї не можна визнати пропорційними умовам, при яких вони можуть застосовуватися, а особливий і винятковий порядок їх застосування, особливо вогнепальної зброї, взагалі залишився поза увагою ініціаторів проекту.

Наприклад, за проектом посадові особи Національної митної служби під час виконання службових обов’язків можуть застосовувати фізичну силу для припинення порушення митних правил. Будь-яких правил або вибірково, в проекті не уточнюється.

Фізична сила може застосовуватися і для забезпечення доступу в приміщення або на територію, де знаходяться товари під митним контролем, а якщо мова йде про предмети контрабанди, то взагалі можуть застосувати і будь-які спецзасоби. Про необхідність отримання для доступу до житла чи іншого володіння відповідного рішення суду проект замовчує.

Невже проектом закріплюється антиконституційний принцип: нам потрібно – ми зайдемо? Де ми повинні будемо шукати відповіді в разі прийняття цього Закону? Знову у суді?

Якими саме функціями майбутньої митної служби обґрунтовується наділення її правом застосовувати будь-які спецзасоби по всьому переліку, затвердженого Кабміном?

Коли митна служба може застосувати такі спецзасоби як водомети, ручні газові гранати і так далі?

Проект настільки недопрацьований, що залишається тільки здогадуватися, яке з спецзасобів вибере співробітник Національної митної служби при зупинці транспортного засобу, водій якого не зупинився на його вимогу, і як саме він його буде застосовувати?

А про підстави застосування вогнепальної зброї за цим проектом нам всім треба задуматись ще серйозніше. Проектом дозволено митникам використовувати вогнепальну зброю (без будь-якого попереднього попередження і встановленого порядку) в тому числі і для відбиття групового (і не обов’язкового збройного) нападу не тільки на будівлі, споруди, а й транспортні засоби Національної митної служби.

Про яку розумності та ефективності застосування вогнепальної зброї в цьому випадку йде мова? Очевидно, що суттєвого обґрунтування перетворювати митну службу з фіскального органу в збройний правоохоронний орган немає.

Також, за проектом в Національну митну службу України поряд з окремими категоріями громадян не можуть бути прийняті особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину.

Тобто, анітрохи не турбуючись про наслідки можливого необґрунтованого застосування спецзасобів та вогнепальної зброї співробітниками митної служби, депутати допускають можливість прийняття в цю службу осіб, які мають судимість за вчинення ненавмисного злочину. До таких злочинів, в Кримінальному кодексі України, наприклад, віднесено вбивство через необережність, в тому числі і вбивство двох і більше осіб (стаття 119 КК).

Цікаво, про що думали депутати, направляючи настільки непрофесійно підготовлений проект Закону на реєстрацію?